• Welkom bij SPEELRUIMTE !
  Een unieke, zeer gespecialiseerde praktijk, voor begeleiding van kinderen met fysiotherapie of haptotherapie.
  - Kleinschalig en persoonlijk
  - Ervaring en expertise
  - Samenwerking en afstemming Lees meer >

 • Kinderfysiotherapie

  Kinderfysiotherapie


  De kinderfysiotherapeut onderzoekt en begeleidt kinderen van 0 tot 18 jaar, die problemen hebben op het gebied van het lichamelijk functioneren of het bewegen.

  Lees meer >

 • ToP programma

  ToP programma


  Het ToP programma biedt ondersteuning aan prematuur geboren kinderen en hun ouders.
  Je leert de 'lichaamstaal' van je baby (her)kennen en kunt er op een positieve manier op inspelen.
  Lees meer >

 • Kinderhaptotherapie

  Kinderhaptotherapie


  Haptotherapie is een behandelmethode die gericht is op het omgaan met gevoel en gevoelens. Begeleiding van je kind kan zinvol zijn wanneer de emoties niet in balans zijn.

  Lees meer >

 • Informatie

  Informatie


  Hier lees je meer over de locatie van Speelruimte, de aanmelding en de vergoeding.
  Ook staat er informatie over mijn opleiding en werkervaring.

  Lees meer >

Speelruimte 

Dr. Hengeveldweg 7

8025 AK  Zwolle

tel. 038-4236502

of   06-24260325

mail: info@speelruimte-zwolle.nl

Bel mij terug Afspraak maken

 

 

Geniet optimaal van je bewegingsvrijheid !

 

 

Haptotherapie voor kinderen, indicaties

In de opvoeding en in de huidige samenleving komt de nadruk al snel te liggen op het denken, op prestaties, effectiviteit. De haptonomie richt zich juist op de affectiviteit in het contact. Door een goede aanraking kan iemand zich als persoon bevestigd voelen: Je bent goed zoals je bent

Voor welke kinderen of jongeren kan haptotherapie zinvol zijn ?  Als er sprake is van :

• angsten, faalangst, weinig zelfvertrouwen, laag zelfbeeld, neiging tot perfectionisme.

• sociaal-emotionele problemen: moeite met contact maken, terugtrekken of: ruzies, pestgedrag of agressie.

• spanningsklachten, pijn

• houdingsproblemen

• eetproblemen, overgewicht  

• hyperactiviteit of passiviteit

• kinderen of jongeren die “niet goed in hun vel zitten”, zonder duidelijke oorzaak, of waar de emoties niet goed in evenwicht zijn, kunnen baat hebben bij deze therapie.

De manier waarop ik met de kinderen en hun ouders werk, hangt af van de hulpvraag, van de leeftijd en van wat zich aandient tijdens de behandeling. Ik stem daarbij af op het kind. Affectieve bevestiging in de vorm van aanraking kan op een heel directe manier een positieve invloed hebben. Kinderen reageren vaak heel spontaan en direct, gevoelsmatig. Ze laten vaak duidelijk merken, hoe het hun bevalt: ja of nee, openen of afsluiten, in de buurt blijven of verder weg gaan.

Vaak is het voor kinderen niet makkelijk, of (nog) niet mogelijk om te praten over wat hun dwars zit of wat er niet zo goed gaat. Het inzicht of het reflectievermogen zijn nog onvoldoende ontwikkeld om via verbaal contact tot een antwoord of een oplossing van de problemen te komen. Directe vragen zijn soms verwarrend of bedreigend. Een andere benadering werkt dan vaak beter, via speelse vormen. De dynamische benadering, met oefeningen en spelletjes, geeft inzicht in hoe het kind met zichzelf, met materiaal, met anderen (mij, ouders, andere kinderen) omgaat. En op een onbewust niveau, soms met symbolische spelvormen, kan er dan iets gebeuren, waardoor het kind nieuwe mogelijkheden ontdekt. Tijdens deze ‘oefeningen’ komt het kind er dan vaak ook makkelijker toe om wat te vertellen. Maar dit hoeft niet altijd met woorden.

Aanmelding kan plaatsvinden op eigen initiatief van de ouders of na verwijzing door een huisarts of specialist. De behandeling wordt door een aantal ziektekostenverzekeraars vergoed, of gedeeltelijk vergoed.