Kinderfysiotherapie behandeling

De behandeling verloopt spelenderwijs, met kindvriendelijk spelmateriaal dat past bij de leeftijd van het kind. Op die manier wordt het kind gestimuleerd en geprikkeld, zodat hij of zij het bewegen als plezierig gaat ervaren.

shutterstock_237693388-header5
shutterstock_201630809-header5
shutterstock_107415344-header5
shutterstock_599070248
shutterstock_527013286-header5

De ouders spelen een belangrijke rol door hun aanwezigheid bij de behandeling, zodat de inzichten en oefeningen in de thuissituatie toegepast kunnen worden. Ook geeft dit een goede mogelijkheid of af te stemmen met de verwachtingen van de ouders en met hun keuzes voor hun kind en gezin. Zorg op maat houdt in, dat het karakter en temperament van het kind meespelen in de aanpak.

Kinderen reageren vaak positief op de aanmoedigingen en complimenten voor hun inzet door de ouders, wat zowel het plezier in het bewegen verhoogt als de effectiviteit van de therapie vergroot.

Het is van groot belang, dat een kind gemotiveerd is om mee te doen aan de oefeningen. Ik probeer dan ook rekening te houden met de voorkeur van het kind en met zijn of haar eigen doelen en verwachtingen: Wat wil je zelf graag verbeteren of veranderen, of makkelijker kunnen doen? Zo mogelijk maken we daar een duidelijk stappenplan voor.

We kunnen gebruik maken van een grote behandelruimte met allerlei oefenmateriaal. Daarnaast kunnen we ook op het grote buitenterrein functioneel bezig, b.v. met rijdend materiaal. Er kan overleg zijn met de andere begeleiders of behandelaars van het kind, zoals een logopedist of een orthopedagoog. Zo nodig kan er op school of bij een kinderdagverblijf met de begeleiders informatie uitgewisseld worden en kunnen adviezen gegeven worden.

Kleine kinderen worden over het algemeen aan huis behandeld. De therapie bestaat dan voor een groot deel uit hanterings- en speladviezen. Deze worden zoveel mogelijk gekoppeld aan de dagelijkse verzorging en ingepast in de thuissituatie.