Gevoelsontwikkeling

Het voelen is de basis van alle vormen van zintuiglijke ervaringen. Het kind leert via allerlei gevoelservaringen zijn of haar eigen (on)mogelijkheden kennen, daardoor kan het zelfvertrouwen opdoen en een gezond zelfbeeld ontwikkelen.

De ouders zorgen voor een liefdevolle basis, met voldoende veiligheid, maar ook geven ze aan hun kind grenzen aan. Dan is er voor het kind de uitdaging om de wereld te gaan ontdekken.

shutterstock_237693388-header5
shutterstock_201630809-header5
shutterstock_107415344-header5
shutterstock_599070248
shutterstock_527013286-header5

Wanneer deze gevoelsontwikkeling niet goed verloopt, kunnen er problemen ontstaan. Het kind kan te sterk naar buiten gericht zijn en moeite hebben om zich wat af te sluiten voor indrukken van buitenaf. Of het kind kan juist teveel in zichzelf gekeerd zijn. Er kan een beperkt zelfvertrouwen ontstaan in de eigen mogelijkheden van het kind.

Wanneer een kind pijn of (lichamelijke) beperkingen heeft, kan hij of zij dit soms laten zien in de interactie met anderen, die bemoeilijkt wordt. Binnen de begeleiding met haptotherapie zoek ik samen met het kind of de jongere en de ouders naar mogelijkheden om hiermee om te gaan. De ouders kunnen nauw betrokken worden bij de behandeling, wanneer zij hier zelf voor open staan.