Algemene voorwaarden

Behandelovereenkomst

Bij de start van de behandeling wordt er een overeenkomst opgesteld, waarin de algemene regels vermeld staan. Daarin wordt ook o.a. aangegeven of er informatie-uitwisseling mag plaatsvinden met andere betrokkenen. Bij annulering van een behandelafspraak moet dit tenminste 24 uur van tevoren doorgegeven worden, anders kan de gereserveerde tijd in rekening gebracht worden.

Klachtenregeling

Wanneer je ontevreden bent over de behandeling van je kind, of over de manier waarop er met jullie omgegaan wordt, stel ik het op prijs wanneer je dit kenbaar maakt. Zo kunnen we samen naar een oplossing zoeken of eventuele misverstanden rechtzetten. Ook voor andere cliënten kan dit van belang zijn. Je kunt dit mondeling of schriftelijk doen; bij een gesprek kan ook iemand anders aanwezig zijn, wanneer je dit prettiger vindt. Wanneer een persoonlijk gesprek niet tot het gewenste resultaat leidt, kun je gebruik maken van een klachtenprocedure. Op de website van het KNGF (beroepsvereniging van fysiotherapeuten) kun je informatie vinden over de klachtenprocedure (“Als u rondloopt met een klacht over uw fysiotherapeut”).