Informatie


Registratie in het BIG register nummer 29034125004. Ik sta ingeschreven in het kwaliteitsregister van de NVFK, dit is de Nederlandse vereniging voor kinderfysiotherapie, een onderdeel van het KNGF: Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie. Daarnaast ik ben als ketenzorgpartner aangesloten bij het EOP-NL, het expertisecentrum, dat het ToP programma coördineert vanuit het AMC: www.top-eop.nl

Verwijzing

Er is geen verwijzing nodig voor de begeleiding met ToP kinderfysiotherapie. Over het algemeen wordt de doorverwijzing vanuit het ziekenhuis door de kinderarts, kinderfysiotherapeut of verpleegkundig specialist geregeld, waar via telefoon en mail contact mee is. De begeleiding met ToP kinderfysiotherapie wordt vergoed door de zorgverzekeraars. De huisarts wordt op de hoogte gebracht van de begeleiding.