Haptotherapie voor kinderen/ indicaties


In de opvoeding en in de huidige samenleving komt de nadruk al snel te liggen op het denken, op prestaties, effectiviteit. De haptonomie richt zich juist op de affectiviteit in het contact. Door een goede aanraking kan iemand zich als persoon bevestigd voelen: Je bent goed zoals je bent.

Voor welke kinderen of jongeren kan haptotherapie zinvol zijn? Als er sprake is van: angsten, faalangst, weinig zelfvertrouwen, laag zelfbeeld, neiging tot perfectionisme, sociaal-emotionele problemen, moeite met contact maken (terugtrekken of ruzies), pestgedrag of agressie, spanningsklachten, pijn, houdingsproblemen, overgewicht , hyperactiviteit, passiviteit, kinderen of jongeren die niet goed in hun vel zitten zonder duidelijke oorzaak of waar de emoties niet in goed niet goed in evenwicht zijn kunnen baat hebben bij deze therapie. De manier waarop ik met de kinderen en hun ouders werk hangt af van de hulpvraag van de leeftijd en van wat zich aandient tijdens de behandeling. Ik stem daarbij af op het kind.

Affectieve bevestiging in de vorm van aanraking kan op een heel directe manier een positieve invloed hebben. Kinderen reageren vaak heel spontaan en direct, gevoelsmatig. Ze laten vaak duidelijk merken, hoe het bevalt, ja of nee, openen of afsluiten, in de buurt blijven of verder weg gaan. Vaak is het voor kinderen niet makkelijk of nog niet mogelijk om te praten over wat hun dwars zit of wat er niet zo goed gaat. Het inzicht of het reflectie vermogen zijn nog onvoldoende ontwikkeld om via verbale contact tot een antwoord of een oplossing van de problemen te komen. Directe vragen zijn soms verwarrend of bedreigend. Een andere benadering werkt dan vaak beter, via speelse vormen. De dynamische benadering, met oefeningen en spelletjes, geeft inzicht in hoe het kind met zichzelf, met materiaal, met anderen (mij, ouders, andere kinderen) omgaat. En op een onbewust niveau, soms met symbolische spelvormen, kan er dan iets gebeuren, waardoor het kind nieuwe mogelijkheden ontdekt. Tijdens deze oefeningen komt het kind er dan vaak ook makkelijker toe om wat te vertellen. Maar dit hoeft niet altijd met woorden.