Werkwijze ToP programma


Het ToP programma sluit aan bij de manier waarop tijdens de couveuseperiode wordt omgegaan met de behoeften van de vroeggeboren baby: de individuele ontwikkelingsgerichte zorg. ToP gaat niet uit van de problemen maar van de mogelijkheden die je kind heeft en de pogingen die het doet om de wereld te verkennen en zich aan te passen. Het doel van het programma is dat je kind op een ontspannen manier deel kan nemen aan de dingen die op dat moment belangrijk zijn voor hem of haar.

De kinderfysiotherapeut in het ziekenhuis vertelt je, voordat je met je kind naar huis gaat, wat het ToP programma inhoudt. Ook is er een informatiefolder en een video beschikbaar. De ToP kinderfysiotherapeuten, die ook in het ziekenhuis (o.a. Isala Kliniek en Deventer Ziekenhuis) werkzaam zijn hebben hiervoor een opleiding gevolgd in het begrijpen van de ‘lichaamstaal’ van jonge kinderen. Deze lichaamstaal bestaat uit gedrag waarmee jonge kinderen hun interesses, mogelijkheden en behoeftes aangeven. Samen kijken we naar het gedrag van je baby: waar is mijn kind aan toe, wat kan mijn kind zelf en wat doet het om dat te bereiken, waar heeft hij/zij hulp bij nodig en hoe kan ik die hulp geven. Jullie hulpvraag staat daarbij centraal. De ondersteuning die gegeven wordt betreft dus geen vaste ‘oefeningen’, maar wordt bepaald door de keuzes die passen bij jullie, je kind en je gezin.

Voor wie

Het ToP programma wordt ingezet bij baby’s die geboren zijn vóór 32 weken zwangerschap en/of een geboortegewicht hebben onder de 1500 gram. Voorwaarde is dat je kind verzekerd is bij een zorgverzekeraar die het programma vergoedt. Dit is te vinden op de website van het EOP: www.top-eop.nl. Je kunt ook direct contact opnemen met je eigen zorgverzekeraar.

Wanneer en hoe vaak

Het eerste huisbezoek vindt doorgaans plaats in de eerste twee weken na ontslag uit het ziekenhuis. De afspraken worden in overleg met de ouders gepland; de frequentie is mede afhankelijk van de behoefte die jij en je kindje aan ondersteuning hebben; er worden in totaal 12 sessies vergoed. Het programma eindigt op de (‘gecorrigeerde’) leeftijd van 1 jaar.

Onderzoek

Het programma is wetenschappelijk onderzocht. De positieve resultaten van de onderzoeken waren aanleiding voor de zorgverzekeraars om deze vorm van ondersteuning vanuit de basisverzekering te vergoeden. Tijdens de periode dat je ondersteuning krijgt, word je ook gevraagd om enige vragenlijsten in te vullen. De kwaliteit en effectiviteit van het ToP programma wordt mede hierdoor in kaart gebracht, met het doel om de zorg voor de vroeggeborene en hun ouders te optimaliseren.