Kinderfysiotherapie


Als kinderfysiotherapeut ben ik gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen van kinderen en jongeren op het gebied van de motorische ontwikkeling en het bewegend functioneren. Tijdens en na de fysiotherapie- en kinderfysiotherapie-opleiding en vele nascholingscursussen heb ik hier specifieke kennis en deskundigheid in verworven en ervaring mee opgedaan. Zo kan ik als kinderfysiotherapeut verschillende lichamelijke klachten en problemen bij de motorische vaardigheden van kinderen herkennen en hen en hun ouders hierbij begeleiden.

De ontwikkeling van het bewegen en de zintuiglijke ontwikkeling verloopt bij kinderen spelenderwijs. Vaak gaat dit ongemerkt, zonder problemen. Ieder kind ontwikkelt zich in zijn of haar eigen tempo en op zijn of haar eigen manier. Wanneer je kind zich duidelijk afwijkend of langzamer ontwikkelt, kan het hiervan hinder ondervinden en dan is het zinvol om dit te begeleiden.

Bij een baby kunnen er signalen zijn, die er op wijzen dat er bewegingsproblemen ontstaan, bijvoorbeeld te slap of juist erg gespannen zijn (overstrekken), veel huilen, een voorkeurshouding, moeite met houdingsveranderingen. Op wat oudere leeftijd zien we soms moeilijkheden bij het bewegen tijdens lichamelijke activiteiten die bij de leeftijd horen, waardoor een kind achterblijft in de ontwikkeling in vergelijking met leeftijdsgenootjes. Dit kan ook met een (chronische) aandoening of handicap samenhangen, waardoor het meedoen met andere kinderen beperkt wordt. In deze situaties is het goed om een deskundige in te schakelen.

Met specifieke begeleiding wordt je kind gestimuleerd om zijn of haar mogelijkheden optimaal te gebruiken en verder te ontwikkelen. Vanuit de ToP kinderfysiotherapie proberen we de voorwaarden voor een normale (motorische) ontwikkeling te optimaliseren.