Haptonomie en haptotherapie

Haptotherapie is een behandelmethode, die gebaseerd is op de haptonomie, de leer van het tasten, voelen. In de haptotherapie gaat het om het bewust worden van je gevoel en van gevoelens. Onder gevoel verstaan we datgene wat je waarneemt in je lichaam, via je zintuigen, met name de tast. Gevoel heeft ook een andere betekenis, bijvoorbeeld het ervaren wat de waarneming met je doet, het voelen van je innerlijke gevoelsbeweging.

shutterstock_237693388-header5
shutterstock_201630809-header5
shutterstock_107415344-header5
shutterstock_599070248
shutterstock_527013286-header5

Word je ergens toe aangetrokken of juist niet? Welke emotie roept de waarneming bij je op? Word je ergens blij, boos, angstig of verdrietig van? Wat doe je daar vervolgens mee ? Kunnen deze gevoelens waargenomen worden, ervaren worden en geuit worden?

In de haptotherapie wordt dit via oefeningen, via directe aanraking en door middel van gesprekken bewust gemaakt. Zowel volwassenen als kinderen kunnen via deze methode leren luisteren naar hun lichamelijke gevoel en het innerlijke gevoelsleven, dat daarmee in verbinding staat. Daarbij kun je ontdekken, wat je behoeften en je mogelijkheden zijn, welke ruimte je hebt en waar je grenzen liggen.