Haptonomie en haptotherapie


Haptotherapie is een behandelmethode die gebaseerd is op de haptonomie de leer van het tasten, voelen. In de haptotherapie gaat het om het bewust worden van je gevoel en van gevoelens. Onder gevoel verstaan we datgene wat je waarneemt in je lichaam via je zintuigen, met name de tast. Gevoel heeft ook een andere betekenis, bijvoorbeeld het ervaren wat de waarneming met je doet, het gevoel van je innerlijke gevoelsbeweging.

Haptonomie

Word je ergens toe aangetrokken of juist niet? Welke emotie roept de waarneming bij je op? Word je ergens blij, boos, angstig of verdrietig van? Wat doe je daar vervolgens mee? Kunnen deze gevoelens waargenomen worden, ervaren worden en geuit worden? In de haptotherapie wordt dit via oefeningen, via directe aanraking en door middel van gesprekken bewust gemaakt. Zowel volwassenen als kinderen kunnen via deze methode leren luisteren naar hun lichamelijke gevoel en het innerlijke gevoelsleven, dat daarmee in verbinding staat. Daarbij kun je ontdekken wat je behoeften zijn en je mogelijkheden zijn, welke ruimte je hebt en waar je grenzen liggen.

Gevoelsontwikkeling

Het voelen is de basis van alle vormen van zintuiglijke ervaringen. Het kind leert via allerlei gevoelservaringen zijn of haar eigen (on)mogelijkheden kennen. Daardoor kan het zelfvertrouwen opdoen en een gezond zelfbeeld ontwikkelen. De ouders zorgen voor een liefdevolle basis, met voldoende veiligheid, maar ook geven ze aan hun kind grenzen aan. Dan is het voor het kind de uitdaging om de wereld te gaan ontdekken.

Haptotherapie

Wanneer deze gevoelsontwikkeling niet goed verloopt kunnen er problemen ontstaan. Het kind kan te sterk naar buiten gericht zijn en moeite hebben om zich wat af te sluiten voor indrukken van buitenaf. Of het kind kan juist te veel in zichzelf gekeerd zijn. Er kan een beperkt zelfvertrouwen ontstaan in de eigen mogelijkheden van het kind. Wanneer een kind pijn of lichamelijke beperkingen heeft, kan hij of zij dit soms laten zien in de interactie met anderen, die bemoeilijkt wordt. Binnen de begeleiding met haptotherapie zoek ik samen met het kind of de jongere en de ouders naar mogelijkheden om hiermee om te gaan. De ouders kunnen nauw betrokken worden bij de behandeling, wanneer zij hier zelf voor openstaan.