Disclaimer

Disclaimer voor www.speelruimte-zwolle.nl

Mw.Klappe (Kamer van Koophandel: kvk 57593183), verleent u hierbij toegang tot www.speelruimte-zwolle.nl ("de Website") en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Mw. Klappe behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de Website.

shutterstock_237693388-header5
shutterstock_201630809-header5
shutterstock_107415344-header5
shutterstock_599070248
shutterstock_527013286-header5

Beperkte aansprakelijkheid

Mw. Klappe spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden diensten en/of materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Dit aanbod kan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Klappe.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Mw. Klappe.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Mw. Klappe, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de ICTRecht-disclaimergenerator (http://ictrecht.nl/disclaimergenerator/) gegenereerd.