Kinderfysiotherapie

Als kinderfysiotherapeut ben ik gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen van kinderen en jongeren in de leeftijd van 0-18 jaar, op het gebied van de motorische ontwikkeling en het bewegend functioneren. Tijdens en na de vervolgopleiding kinderfysiotherapie heb ik hier specifieke kennis en deskundigheid in verworven en ervaring mee opgedaan. Zo kan ik als kinderfysiotherapeut verschillende lichamelijke klachten en problemen bij de motorische vaardigheden van kinderen herkennen en hen en hun ouders hierbij begeleiden.

shutterstock_237693388-header5
shutterstock_201630809-header5
shutterstock_107415344-header5
shutterstock_599070248
shutterstock_527013286-header5

De ontwikkeling van het bewegen en de zintuiglijke ontwikkeling verloopt bij kinderen spelenderwijs. Vaak gaat dit ongemerkt, zonder problemen; ieder kind ontwikkelt zich in zijn of haar eigen tempo en op zijn of haar eigen manier. Wanneer je kind zich duidelijk afwijkend of langzamer ontwikkelt, kan het hiervan hinder ondervinden en dan is het zinvol om dit te begeleiden.

Bij een baby kunnen er signalen zijn, die er op wijzen dat er bewegingsproblemen ontstaan, bijvoorbeeld te slap of juist erg gespannen zijn (overstrekken), veel huilen, een voorkeurshouding, moeite met houdingsveranderingen.

Op wat oudere leeftijd zien we soms moeilijkheden bij het bewegen tijdens lichamelijke activiteiten die bij de leeftijd horen. Bijvoorbeeld: je kind kan niet goed meedoen bij het buiten spelen, zoals rennen, fietsen, klimmen, of hij of zij blijft op school achter bij de gymnastiekles of bij het schrijfonderwijs. Soms verloopt de motorische ontwikkeling anders door een (chronische) aandoening of handicap.

In deze situaties is het goed om een deskundige in te schakelen. Met specifieke begeleiding wordt je kind gestimuleerd om zijn of haar mogelijkheden optimaal te gebruiken en verder te ontwikkelen.