Werkwijze ToP Programma

Het ToP programma sluit aan bij de manier waarop tijdens de couveuseperiode wordt omgegaan met de behoeften van je te vroeg geboren baby: de individuele ontwikkelingsgerichte zorg.

ToP gaat niet uit van de problemen maar van de mogelijkheden die je kind heeft en de pogingen die het doet om de wereld te verkennen en zich aan te passen. Het doel van het programma is dat je kind op een ontspannen manier deel kan nemen aan de dingen die op dat moment belangrijk zijn voor hem of haar.

shutterstock_166316561-1

De gespecialiseerde kinderfysiotherapeute in het ziekenhuis vertelt je, voordat je met je kind naar huis gaat, wat het ToP programma inhoudt. In het ziekenhuis Isala in Zwolle is dit Corita Boons. We hebben hiervoor een opleiding gevolgd in het begrijpen van de ‘lichaamstaal’ van jonge kinderen.

Deze lichaamstaal bestaat uit gedrag waarmee jonge kinderen hun interesses, mogelijkheden en behoeftes aangeven.

Wanneer je kindje thuis is, wordt de begeleiding voortgezet. Samen kijken we naar het gedrag van je baby: waar is mijn kind aan toe, wat kan mijn kind zelf en wat doet het om dat te bereiken, waar heeft hij of zij hulp bij nodig en hoe kan ik die hulp geven. Jullie hulpvraag staat daarbij centraal. De ondersteuning die gegeven wordt betreft dus geen vaste ‘oefeningen’, maar wordt bepaald door de keuzes die passen bij jullie als ouders, je kind en je gezin. De aanbevelingen worden vastgelegd in een ouderverslag.

Wanneer en hoe vaak

Het eerste huisbezoek vindt plaats in de eerste zes weken na ontslag uit het ziekenhuis. De afspraken worden in overleg met de ouders gepland. Het totale aantal huisbezoeken is mede afhankelijk van de behoefte die jij en jullie kindje aan ondersteuning hebben; in het programma gaan we uit van 12 keer, in het eerste jaar. Het programma eindigt wanneer je kind 1 jaar wordt ('gecorrigeerde' leeftijd voor de vroeggeboorte).

Onderzoek

Het programma is wetenschappelijk onderzocht. De positieve resultaten van dit onderzoek waren aanleiding voor de zorgverzekeraars om deze vorm van ondersteuning eerst voor een proefperiode en nu ook voor langere tijd te financieren. Op de website van het EOP: https://www.top-eop.nl  kun je hier meer over lezen. Alle grote zorgverzekeraars vergoeden het ToP programma volledig.